Årsmøte 2021 Årsmøte 2021

  11.05.2021 Kl.09:09
Av Svein-Harald Afdal
Sted: Bøn klubbhus Tid: 19:00 til 20:00 Styret innkaller til årsmøte i Eidsvoll svømmeklubb. Årsmøte avholdes 27. ami 2021 klokken 19:00 på Bøn klubbhus. Saker som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøte må sendes styret senest 22. mai 2021 til leder@esk.no. Hvis ikke smittevernsreglene gir oss lov til fysisk oppmøte blir årsmøte gjennomført på Teams. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøte http://www.esk.no For å ha stemmerett må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av svømmeklubben i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslaget lov §5 til §8. Velkommen Styret Eidsvoll svømmeklubb