Arbeidsgrupper

Økonomi: 
Skal arbeide for å bedre økonomien i klubben videre fremover. 


Arrangement: 
Planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer.


Sosiale medier/IT: 
Skal være informativ og gjøre god bruk av informasjonskanalene. 


Personal og trening: 
Personalansvar for de som er fast ansatt og veiledning av svømmere. Sportslig utvalg går inn i denne gruppa.


Kompetanse/anleggsgruppe: 
Utdanne trenere, ledere og instruktører i klubben. I tillegg andre aktiviteter. 


||