Styret og trenere

 Verv  Navn  Funksjon  Mobil  E-post  På valg
 Leder
 Ledelse, personal, økonomi, kompetanse, anlegg
 leder@esk.no  2024
 Nestleder/ fungerende leder
 Ledelse, personal, økonomi, anlegg  
 2024
 Kasserer  Anders Opperud  Økonomi    kasserer@esk.no  2024
 Styremedlem  Ole Jan Halvorsen  Kontaktperson i styret
 leder@esk.no
 2024
 Styremedlem Birgit Dønnum Jensen      2024
 Styremedlem Inger Johanne Dønnum Jensen      2024
 Styremedlem  Lars Håkon Borgen
 
 2024
 Varamedlem  Jostein Sandholt  
   2024
           
 Hovedtrener  Robert Nilsen  Trening og stevner  934 63 144  trener@esk.no  Fast
 Svømmeskoleansvarlig  Robert Nilsen
       
 Leder og instruktør for svømmeskolen
 934 63 144
 nss@esk.no  Fast
 Trenere K5  Andrea Engebretsen
       

     

Oppdatert 13.02.2024